مربی تست

رشته تخصصی : پرورش اندام

 • سابقه ورزش :  5 سال
 •  سابقه مربیگری :   5 سال
 •  مدرک : درجه 2 بدنسازی
 •   باشگاه :  انرژی پلاس
 • شعار شخصی :  نابرده رنج گنج میسر نمی شود
 •  ایمیل :   Morabbi.Test@test.com


مربی تست

رشته تخصصی : پرورش اندام

 • سابقه ورزش :  5 سال
 •  سابقه مربیگری :   5 سال
 •  مدرک : درجه 2 بدنسازی
 •   باشگاه :  انرژی پلاس
 • شعار شخصی :  نابرده رنج گنج میسر نمی شود
 •  ایمیل :   Morabbi.Test@test.com

preloader