دریافت برنامه تمرین اختصاصی

فرم دریافت برنامه تمرین اختصاصی

جهت دریافت برنامه تمرینی اختصاصی ، فرم زیر را با دقت پر کنید.

لطفا تمامی اطلاعات خواسته شده را کامل و با صداقت تمام ارائه دهید.

اطلاعات ارسالی شما کاملا محرمانه بوده و انرجتیکس در راه حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شما تمام تلاش خود را می کند.

  • در صورت داشتن سوابق ورزشی ، آنرا ذکر کنید
  • چه مدت است که ورزش نمی کنید؟
  • برنامه تمرین شما برای چند جلسه طراحی شود؟
  • در صورت داشتن بیماری های خاص و ناهنجاری های ساختاری در بدن مثل راشیتیسم و... ، آنرا ذکر کنید
  • هدف تان از انجام تمرینات ورزشی را توضیح دهید. ( افزایش وزن ، کاهش وزن و...)
preloader