مربی گرامی لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل کنید

  • نام باشگاهی که در آن فعالیت دارید
  • لطفا بصورت کامل سوابق ورزشی خود را ذکر نمایید
    در صورت داشتن هریک از مهارت های زیر آنرا علامت بزنید
  • هزینه ارائه خدماتی مانند : طراحی تمرین ، کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی و ... ، رژیم ، تجویز مکمل و ...
preloader